પક્ષીઓ માટે પ્રખ્યાત છે કોલા દેઓ નેશનલ પાર્ક

પુસ્કરમાં ભગવાન બ્રહ્માનું એક માત્ર મંદિર

પહાડોની વચ્ચે ખૂબ જ સુંદર હિલ સ્ટેશન છે માઉન્ટ આબુ

પિન્ક સિટીના નામથી આખી દૂનિયામાં ઓળખાય છે જયપુર

મંડાવા પોતાનો કિલ્લો અને હવેલીની સુંદરતા માટે છે પ્રખ્યાત 

રણથંભોર રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન-ઉત્તર ભારતના મોટા ઉદ્યાનોમાંથી એક

નારલાઈ ભારતીય કલા ચિત્રોની દર્શાવે છે સુંદરતા 

બીકાનેરમાં કિલ્લાઓ ઉપરાંત  કૂવાઓ વધારે સંખ્યામાં જોવા મળશે

ઉદયપુર પર્યટન, ઈતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને પોતાના આકર્ષક સ્થળો માટે પ્રસિદ્ધ