ફિફા વર્લ્ડકપ 2022 માટે કતાર છે તૈયાર

Credit : Fifa insta

રોશનીથી ઝગમગી ઉઠયા કતારના શહેર

Credit : Fifa insta

20 નવેમ્બરથી શરુ થશે ફિફા વર્લ્ડકપ

Credit : Fifa insta

આ વર્ષ કતારને મળી છે ફિફા વર્લ્ડકપની યજમાની

Credit : Fifa insta

ફૂટબોલના દિગ્જ્જો આવ્યા કતારની ધરતી પર 

Credit : Fifa insta

મેસ્સી પણ જોવા મળ્યો કતાર એરપોર્ટ પર 

Credit : Fifa insta

વર્લ્ડકપ પહેલા રમાઈ રહી છે વોર્મઅપ મેચ 

Credit : Fifa insta

વર્લ્ડકપ પહેલા ફૂટબોલના રંગે રંગાયુ કતાર 

Credit : Fifa insta