પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ફિલ્મ કાશ્મીર ફાઇલ્સની પ્રશંસા કરી

કહ્યું દેશમાં ફિલ્મો દ્વારા સત્ય બતાવવું જોઈએ

ફિલ્મો પર વાતચીત દ્વારા ઈમરજન્સીનો ઉલ્લેખ કર્યો

જુઓ વીડિયો

BJP સંસદીય દળની બેઠકમાં કહ્યું કે ફિલ્મમાં તથ્યો છે

PMએ કહ્યું, હજુ પણ સત્યને દફનાવવાની કોશિશ થઈ રહી છે

મોદીએ કહ્યું, જેમને ફિલ્મ પસંદ નથી, તેઓ તેને બીજા દૃષ્ટિકોણથી બનાવે