નંબર : 1 મહેન્દ્રસિંહ ધોની ચેન્નાઈ સુપર કિંગ કમાણી 152.84 કરોડ

નંબર : 2 રોહિત શર્મા મુંબઈ ઇન્ડિયંસ કમાણી 146.60 કરોડ 

નંબર : 3 વિરાટ કોહલી રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોર કમાણી 143.20 કરોડ

નંબર : 4 સુરેશ રૈના ચેન્નાઈ સુપર કિંગ કમાણી 110.74 કરોડ

નંબર : 5 એવી ડીવિલિયર્સ રોયલ ચેલેન્જર બેંગ્લોર કમાણી 102.51 કરોડ