ચોમાસામાં ફરવા  લાયક સ્થળો

માઉન્ટ આબુ  (રાજસ્થાન)

કૌસાની  (ઉતરાખંડ)

ફુલોની ઘાટી  (ઉતરાખંડ)

લદ્દાખ

જીરો  (અરુણાચલ પ્રદેશ)

મુન્નાર  (કેરળ)

શિલોંગ (મેઘાલય)