પાકિસ્તાની ક્રિકેટર કૈનાત ઈમ્તિયાઝના પ્રી વેડિંગ શૂટ ચર્ચામાં

Credit: kainatimtiaz23

કૈનાત ઈમ્તિયાઝ ક્રિકેટ થીમ ફોટોશૂટ કરાવ્યું

Credit: kainatimtiaz23

ક્રિકેટરે હાથમાં મહેંદી બેટ બોલ લઈ ફોટોશૂટ કર્યું

Credit: kainatimtiaz23

kainat imtiaz ખુબ સુંદર લાગી રહી છે

Credit: kainatimtiaz23

  લગ્ન 30 માર્ચે 2022માં થયા 

Credit: kainatimtiaz23

ઇન્સ્ટા પર    ફોટા શેર કર્યા

Credit: kainatimtiaz23

ફોટો જૂઓ

Credit: kainatimtiaz23

Credit: kainatimtiaz23

Credit: kainatimtiaz23

Credit: kainatimtiaz23

Credit: kainatimtiaz23

Credit: kainatimtiaz23