નોરા ફતેહીની સુંદરતા અને લુક્સ હંમેશા અટ્રેક્ટ કરે છે

Credit: norafatehi

ફેન્સ દિલબર ગર્લની એક ઝલક જોવા માટે આતુર રહે છે

Credit: norafatehi

નોરા ફતેહી પોતાના ફેન્સના દિલોમાં રાજ કરે છે

Credit: norafatehi

કેઝ્યુલ લુકમાં પણ કમાલ લાગી નોરા ફતેહી

Credit: norafatehi

ટેંક ટોપ અને રિપ્ડ જીન્સમાં જોવા મળ્યો નોરાનો સ્ટનિંગ લુક

Credit: norafatehi

એક્ટ્રેસના ચહેરા પર સ્માઈલે સુંદરતા પર લગાવ્યા ચાર ચાંદ

Credit: norafatehi

નોરા ફતેહી પોતાના જબરદસ્ત બેલી ડાન્સ માટે પણ ફેમસ છે

Credit: norafatehi

જુઓ વીડિયો

Credit: norafatehi