કાન્સમાં દીપિકાનો જોવા મળી રહ્યો છે અલગ અંદાજ

Credit: deepikapadukone

દીપિકાએ ઈન્સ્ટા પર પોતાનો નવો લુક કર્યો છે શેયર

Credit: deepikapadukone

રેડ કલરના ગાઉનમાં અભિનેત્રી ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે

Credit: deepikapadukone

ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર વન પીસ ગાઉનમાં તેની સ્ટાઈલ જોવા જેવી છે

Credit: deepikapadukone

તસવીરોમાં દીપિકાના સ્ટનિંગ પોઝ જોઈ શકાય છે

Credit: deepikapadukone

ચાહકોને દીપિકાનો રોજબરોજનો લુક ઘણો પસંદ આવ્યો છે

Credit: deepikapadukone