સાઇકલ ચલાવતી વખતે પડી નરગીસ ફખરી

credit pic: nargis Insta

પાછળ ફરીને જોયું તો તેને પોતાનું સંતુલન ગુમાવ્યું અને પડી ગઈ

credit pic: nargis Insta

અહીં વીડિયો જુઓ...

credit pic: nargis Insta

પડી ગયા બાદ તે જમીન પર બેસીને હસતી જોવા મળી

credit pic: nargis Insta

કેમેરામાં ચહેરો બતાવવાના ચક્કરમાંં સંતુલન ખોરવાઈ ગયું

credit pic: nargis Insta

એક્ટ્રેસનો વીડિયો ઝડપથી થઈ રહ્યો છે વાયરલ

credit pic: nargis Insta