નમ્રતા મલ્લા ફેન્સને ઈમ્પ્રેસ કરવાનું સારી રીતે જાણે છે

Credit: namritamalla

નમ્રતા અવારનવાર તેના શાનદાર વીડિયો શેયર કરે છે

Credit: namritamalla

બ્રાલેટમાં બોલ્ડ ડાન્સ મૂવ્સ કરતી જોવા મળી નમ્રતા

Credit: namritamalla

નમ્રતા મલ્લા પોતાની સ્ટાઈલથી ફેન્સને બનાવી દે છે દિવાના

Credit: namritamalla

યુઝર્સ લાઈક્સ અને કોમેન્ટ દ્વારા પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે

Credit: namritamalla

નમ્રતા મલ્લા પોતાના લુક્સને કારણે ચર્ચામાં રહે છે

Credit: namritamalla

ભોજપુરી ઈન્ડસ્ટ્રીની ક્વીન છે નમ્રતા મલ્લા

Credit: namritamalla