મહેલ જેવું છે રિલાયન્સના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીનું ઘર

Antiliaમાં રહે છે મુકેશ અંબાણી અને તેમનો પરિવાર

મુંબઈમાં સ્થિત Antilia 4,00,000 સ્કવેકર ફિટમાં બન્યુ 

Antiliaની ઊંચાઈ  27 માળની છે

વર્ષ 2010માં બનીને તૈયાર થયું છે Antilia

Antiliaમાં ત્રણ હેલિપેડની સુવિધા છે

Antiliaમાં 6 માળ ફક્ત  પાર્કિગ માટે છે