સ્મૃતિ મંધાના (બેંગ્લોર) 3.20 કરોડ

એશલે ગાર્ડનર (ગુજરાત) 3.20 કરોડ

નતાલી સ્કેવર (મુંબઈ) 3.20 કરોડ

દીપ્તિ શર્મા (યુપી) 2.60 કરોડ

જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ (દિલ્હી) 2.20 કરોડ

બેથ મૂની (ગુજરાત) 2.00 કરોડ

શેફાલી વર્મા (દિલ્હી) 2.00 કરોડ

પૂજા વસ્ત્રાકર (મુંબઈ) 1.90 કરોડ

રિટા ઘોષ (બેંગ્લોર) 1.90 કરોડ

સોફી એક્લેસ્ટોન (યુપી) 1.80 કરોડ