ચોમાસુ આવી ગયું, વીજળી થી બચવા માટે કરો આ કામ બચી જશે જીવ

27 June, 2024

વરસાદ દરમિયાન ખેતરો, ખુલ્લા મેદાનો, વૃક્ષો અથવા કોઈપણ ઊંચા થાંભલાની નજીક ન જશો.

તમારી જાતને વીજળીથી બચાવવાનો શ્રેષ્ઠ ઉપાય એ છે કે સુરક્ષિત, બંધ જગ્યા શોધવી.

તમે તમારી જાતને વાયરિંગ અને પ્લમ્બિંગથી મોટી ઇમારતમાં સુરક્ષિત કરી શકો છો, જેમ કે ઘર અથવા ઓફિસ બિલ્ડિંગ.

વીજળીના કડાકા ભડાકા દરમિયાન ખુલ્લા મેદાનો, પર્વતીય શિખરો અને ઊંચી જમીન પર જવાનું ટાળો.

જો તમે બહાર હોવ તો તમે નીચાણ વાળા વિસ્તારમાં રહી શકો છો.

વાવાઝોડા વીજળી દરમિયાન તળાવો, નદીઓ જેવા સ્થળોથી દૂર રહો.

વાવાઝોડા દરમિયાન લેન્ડલાઇન ફોન, કમ્પ્યુટર અથવા અન્ય પ્લગ-ઇન ઉપકરણો જેવા ઇલેક્ટ્રિકલ ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળો.

ખરાબ હવામાનમાં, જમીન સાથે સીધો સંપર્ક ટાળો અને પલંગ અથવા પથારી પર રહો. અથવા જમીન પર ઉઘાડપગું ન રહો.

વીજળી પડવાનો ભી લાગે ત્યારે નીચે બેસી કાન બંધ કરી બંને પગની એડી જોડી રાખો.

નોંધ: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી આપની જાણકારી માટે છે. વધુ સચોટ સલાહ એક્સપર્ટ પાસેથી લેવી આવશ્યક છે.

All Photos - Canva