મોનાલિસાએ ખાસ લુકનો વીડિયો ઈન્સ્ટા પર શેર કર્યો

Credit: aslimonalisa

ગ્રીન સ્કર્ટ અને સફેદ જેકેટ લુક ટોપ કેરી કર્યો

Credit: aslimonalisa

વીડિયોમાં અલગ અંદાજમાં જોવા મળી મોનાલિસા

Credit: aslimonalisa

મોનાલિસાની કાતિલ અદાઓએ ચાહકોને ઘાયલ કર્યા

Credit: aslimonalisa

ઈન્સ્ટા દ્વારા ચાહકો વચ્ચે છવાયેલી રહે છે મોનાલિસા

Credit: aslimonalisa

મોનાલિસાના સ્ટાઈલને ખુબ પસંદ કરવામાં આવે છે

Credit: aslimonalisa

ચાહકોના દિલોમાં રાજ કરે છે મોનાલિસા

Credit: aslimonalisa

ભોજપુરી ક્વિન ઈન્સ્ટા પર પોતાની તસવીરો શેર કરતી રહે છે

Credit: aslimonalisa

જુઓ વીડિયો

Credit: aslimonalisa

જુઓ વીડિયો

Credit: aslimonalisa