મોનાલિસાના કરોડો ચાહકો છે

Credit: aslimonalisa

મોનાલિસાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર કેઝ્યુઅલ લુક શેર કર્યો

Credit: aslimonalisa

બ્લૂ જીન્સ-ટોપમાં નજર આવી મોનાલિસા

Credit: aslimonalisa

ફેન્સને પસંદ આવ્યો એક્ટ્રેસનો નો-મેકઅપ લુક

Credit: aslimonalisa

હાથમાં ચાના કપ સાથે જોવા મળી મોનાલિસા

Credit: aslimonalisa

મોનાલિસાએ લખ્યું - ચા અને ગોસિપ

Credit: aslimonalisa

એક્ટ્રેસ ફોટોથી જીતી લે છે ફેન્સના દિલ

Credit: aslimonalisa