13 જાન્યુઆરીથી ઓડિશામાં શરુ રહ્યો છે હોકી વર્લ્ડ કપ 2023 

પાકિસ્તાન 4 વાર જીત્યુ છે વર્લ્ડ કપ (1971, 1978, 1981, 1994)

ઓસ્ટ્રેલિયા 3 વાર જીત્યુ છે વર્લ્ડ કપ (1986, 2010, 2014)

નેધરલેન્ડ્સ 3 વાર જીત્યુ છે વર્લ્ડ કપ (1973,1990,1998)

જર્મની 2 વાર જીત્યુ છે વર્લ્ડ કપ (2002, 2006)

બેલ્જિયમ 1 વાર જીત્યુ છે વર્લ્ડ કપ (2018)

ભારત 1 વાર જીત્યુ છે વર્લ્ડ કપ (1975)