એક વ્યક્તિનો ચોંકાવનારો વીડિયો આવ્યો છે સામે

Credit: Social Media

Hot Air Balloonની વચ્ચે બાંધેલા દોરડા પર ચાલ્યો માણસ

Credit: Social Media

આ વ્યક્તિ બ્રાઝિલનો છે

Credit: Social Media

માણસે 6,326 ફીટ પર સ્લેકલાઇન ચાલવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો

Credit: Social Media

ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના ઈન્સ્ટા પેજ પર શેયર કરવામાં આવ્યો છે વીડિયો

Credit: Social Media

અહીં વાયરલ થઈ રહેલો વીડિયો જુઓ

Credit: Social Media