Rolls Royce ઈલેક્ટ્રીક પ્લેન બનાવાની કરી રહ્યું છે યોજના

Credit: Rolls Royce

રોલ્સ રોયસના પ્લેન નાની સાઈઝના હશે

Credit: Rolls Royce

રોલ્સ રોયસની આ પ્લાનિંગ વિશે કંપનીના પ્રેસિડેંટ રોબ વોટસને સંકેત આપ્યો

રોલ્સ રોયસનું પહેલું પ્લેન 2025 સુધીમાં આવી શકે છે

આ એરક્રાફ્ટ 6-8 લોકોને એકસાથે લઈ 80 નોટીકલ માઈલ્સ (148 કિમી) સુધી ઉડી શકશે