ભારતીયોના આ દેશી જુગાડ જોઇને

ચક્કર ખાઈને પડી જશો

એન્જિનિયરે દેશી જુગાડથી બાઇક સાથે

ફિટ થઈ શકે તેવી એમ્બ્યુલન્સ બનાવી

વાહ ભાઈ

 વાહ 

ગરમીનો  દેશી જુગાડ

એ આરામ કા મામલા હે 

ક્રિકેટની અસલી મજા 

તો આલોકો માણે છે

હેલ્મેટનો 

દેશી જુગાડ

એક સાથે 

બે વસ્તુની મજા

અહી ક્લિક કરો