તુલસી પાનના ફાયદા

તુલસી પાનમાં કેટલાક વિટામિન અને મિનરલ્સ હોય છે 

તુલસી પાનના ફાયદા

હદયની બીમારીમાં ફાયદા કારક છે

તુલસી પાનના ફાયદા

બ્લડ સુગર (ડાયાબીટીસ ) લેવલ ઘટાડે છે 

તુલસી પાનના ફાયદા

તુલસીના પાનમાં એન્ટી ઓક્સીડેન્ટ હોય છે 

તુલસી પાનના ફાયદા

ઇન્ફેક્શન રોકવામાં મદદ કરે છે