કરણ જોહરને ચાહકોમાં  કરવામાં આવે છે પસંદ

Credit: Social Media

કોફી વિથ કરણ શો ચાહકો કરે છે પસંદ

Credit: Social Media

કરણ જોહર પોતે આ શોને કરે છે હોસ્ટ

Credit: Social Media

સમાચાર આવી રહ્યા હતા કે શોમાં થઈ શકે છે કમબેક

Credit: Social Media

હવે શોના ચાહકોનું તૂટી જશે દિલ

Credit: Social Media

નહી આવે શોની કોઈ નવી સીઝન 

Credit: Social Media

આ વાત કરણે પોતે ઈન્સ્ટા દ્વારા કહી હતી

Credit: Social Media

રણબીર-આલિયા સાથે આવવાની હતી ચર્ચા

Credit: Social Media