ઉનાળા દરેક વ્યક્તિએ સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું

પાણી આપણા શરીર માટે સૌથી જરૂરી માનવામાં આવે છે

ઉનાળામાં હાઇડ્રેટ રહેવા માટે વધુ પાણીની જરૂર પડે છે

ફિટ રહેવા માટે લોકોએ યોગ્ય માત્રામાં પાણી પીવું જોઈએ

ઉનાળાની ઋતુમાં 2.5 થી 3 લીટર પાણી પીવું જોઈએ

કિડનીની પથરી સહિત અનેક રોગોનું જોખમ ઘટે છે

સ્વાસ્થ્ય માટે પાણી પીવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે