બોલીવુડની આ સૌથી લાંબી ફિલ્મોએ રચ્યો ઇતિહાસ

મેરા નામ જોકર

કુલ રન સમય - 4 કલાક 4 મિનિટ

લગાન

ફિલ્મનો ચાલવાનો સમય  3 કલાક 44 મિનિટ

સલામ-એ-ઈશ્ક

રનિંગ સમય - 3 કલાક 36 મિનિટ

મોહબ્બતેં

રનિંગ સમય - 3 કલાક 36 મિનિટ

રનિંગ ટાઈમ 5 કલાક 19 મિનિટ હોવાને કારણે, તેને બે ભાગમાં કરવામાં આવ્યું હતું રિલીઝ

 ગેંગ ઓફ વાસેપુર