ટોપ ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર્સ અને તેમનું એજ્યુકેશન

સ્મૃતિ શ્રીનિવાસ મંધાના કોમર્સમાં ગ્રેજુએશનની ડિગ્રી

હરમનપ્રીત કૌર ડિસ્ટેન્સ એજ્યુકેશન 

શેફાલી વર્મા ધોરણ 9 પાસ

મિતાલી રાજ ઈન્ટરમિડીયટ સ્કૂલિંગ 

જેમિમા રોડ્રિગ્સ કોમર્સમાં ગ્રેજુએશનની ડિગ્રી

રેણુકા સિંહ કોલેજ ગ્રેજુએશન