રામ ચરણ

સેન્ટ મેરી કોલેજ (હૈદરાબાદ)માંથી  B.Com

'વિગનન કોલેજ' (આંધ્રપ્રદેશ)માંથી સ્નાતક

જુનિયર NTR

શ્રી ચૈતન્ય કોલેજ (હૈદરાબાદ)માંથી B.Tech

પ્રભાસ

MSR કોલેજ (હૈદરાબાદ)માંથી BBA

અલ્લુ અર્જુન

લોયોલા કોલેજ (ચેન્નઈ)માંથી B.Com

મહેશ બાબુ

લોયોલા કોલેજ (ચેન્નઈ) માંથી વિઝ્યુઅલ કોમ્યુનિકેશન

વિજય

ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ સાથે BCA

ધનુષ

'બદરૂકા કોલેજ ઓફ કોમર્સ'માંથી B.com

વિજય દેવરાકોંડા