પવિત્ર રમઝાન માસ શરૂ થઈ ગયો છે.

Credit : Social Media

એવા ઘણા સેલેબ્સ છે જેઓ રોજા રાખે છે.

Credit : Social Media

સના ખાન

Credit : Social Media

આખો રમઝાન ઉપવાસ રાખે છે.

ગૌહર ખાન

Credit : Social Media

દર વર્ષે રમઝાન મહિનામાં નમાઝ અદા કરવાની સાથે રોજા રાખે છે.

હિના ખાન

Credit : Social Media

રમઝાન મહિનામાં ચોક્કસ રોજા રાખે છે.

શોએબ ઈબ્રાહીમ

Credit : Social Media

આખો પરિવાર રોજા રાખે છે અને નમાઝ પણ અદા કરે છે.

હુમા કુરૈશી

Credit : Social Media

આ અભિનેત્રી પણ રોજા રાખે છે.