ખંડાલામાં સ્થિત છે સુનિલ શેટ્ટીનું ભવ્ય ફાર્મ હાઉસ

સુનિલ શેટ્ટીના ફાર્મ હાઉસમાં જ થયા આથિયા-રાહુલના લગ્ન 

આજે થયા આથિયા-રાહુલના લગ્ન 

શાનદાર રીતે શણગારવામાં આવ્યું હતું ફાર્મ હાઉસ 

સુનિલ શેટ્ટીના ફાર્મ હાઉસમાં જોવા મળે છે હરિયાળી 

સુનિલ શેટ્ટીના ફાર્મ હાઉસના અંદરના ફોટો 

કરોડો રુપિયાના ખર્ચે બન્યું છે સુનિલ શેટ્ટીનું આ ફાર્મ હાઉસ