લગ્ન બાદ સ્ટાર કપલ સિદ્ધાર્થ-કિયારા ચર્ચામાં છવાયા છે

Credit: kiaraaliaadvani

લગ્ન બાદ કિયારાના ચહેરા પર એક્સ્ટ્રા ગ્લો જોવા મળી રહ્યો છે

Credit: kiaraaliaadvani

હાલમાં જ કિયારા હોટનેસથી ભર્યા લુકમાં જોવા મળી હતી

Credit: kiaraaliaadvani

આ લુકમાં કિયારા અડવાણી હદથી વધુ હોટ લાગી રહી છે

Credit: kiaraaliaadvani

હોટ રેડ ગાઉનમાં કિયારાની સુંદરતાએ ફેન્સને કર્યા ઘાયલ

Credit: kiaraaliaadvani

ડ્રીમ વેડિંગમાં કિયારા એકદમ રાજકુમારીની જેમ સુંદર લાગી હતી

Credit: kiaraaliaadvani

ડ્રીમ વેડિંગમાં કિયારા એકદમ રાજકુમારીની જેમ સુંદર લાગી હતી

Credit: kiaraaliaadvani

કિયારા સાથે સિદ્ધાર્થ પણ લગ્નમાં એકદમ હેન્ડસમ લાગી રહ્યા હતા

Credit: kiaraaliaadvani

જુઓ વીડિયો

Credit: Instantbollywood