કિયારા અડવાણીએ ઓછા સમયમાં ઘણી ફેમ મેળવી છે

Credit: kiaraaliaadvani

એક્ટ્રેસ પોતાની સ્ટાઈલિશ અંદાજ માટે પણ ફેમસ છે

Credit: kiaraaliaadvani

રેડ ગાઉનમાં ફિલ્મફેયરની રેડ કાર્પેટ પર કરી એન્ટ્રી

Credit: kiaraaliaadvani

ડીપનેક અને હાઈ સ્લિટવાળી ગાઉનમાં જોવા મળી કિયારા

Credit: kiaraaliaadvani

કિયારાએ ન્યૂડ મેકઅપ સાથે ઓપન હેર રાખ્યા

Credit: kiaraaliaadvani

કિયારાની ફિલ્મ શમશેરાને અનેક ફિલ્મફેયર મળ્યા છે

Credit: kiaraaliaadvani

એક્ટ્રેસ હાલમાં જ ભૂલ ભૂલૈયા તેમજ જુગ જુગ જિયોમાં જોવા મળી હતી

Credit: kiaraaliaadvani

જુઓ વીડિયો

Credit: kiaraaliaadvani