આ રીતે તમારી કિડનીનું ખાસ ધ્યાન રાખો

હાઇડ્રેટેડ રહો

સ્વસ્થ આહાર લો

પ્રોસેસ્ડ ફૂડ ખાવાનું ટાળો

બ્લડ સુગર નિયંત્રણ રાખો

બ્લડ પ્રેશરને નિયંત્રિત કરો 

ડૉક્ટરની સલાહ વિના દવા ન લો

કસરત કરો

મીઠું ઓછું ખાઓ

નિયમિત આરોગ્ય તપાસ કરાવો