સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે

 સારો વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ

જુઓ વીડિયો

જુઓ વીડિયો