બબીતા જી જ્યાં પણ હોય જેઠાલાલ આસપાસ જોવા મળી જ જાય છે

pc credit: Abp news

pc credit: Abp news

ITA એવોર્ડ શો માં સાથે જોવા મળ્યા દિલીપ જોશી અને મુનમુન દત્તા

pc credit: Abp news

ઈવેન્ટમાં પહોંચ્યા બાદ દિલીપ જોશી પાપારાજીને પોઝ આપી રહ્યા હતા

pc credit: Abp news

મુનમુન દત્તા જેવી જ દિલીપ જોશી પાસે પહોંચી, તે શર્માતા નજર આવી

pc credit: Abp news

બાદમાં બંન્નેએ સાથે પાપારાજીને પોઝ આપ્યા

vc credit: viralbhayani

જુઓ વીડિયો