પંડ્યા બ્રધર્સ ટીમ પ્લેઓફ પહોંચી ગઈ છે

Credit: social Media

નતાશા અને પુત્ર હાર્દિક સાથે બાયો બબલમાં છે

Credit: social Media

કૃણાલ સાથે વિડીયો કોલ કરતો જોવા મળ્યો અગસ્ત્ય

Credit: social Media

નતાશાએ પુત્ર અગસ્ત્યનો ફોટો પોસ્ટ કર્યો

Credit: social Media

અગસ્ત્યનો કૃણાલ સાથે ખાસ બોન્ડ  છે

Credit: social Media

બંનેના ક્યૂટ બોન્ડિંગ ચાહકોને ખૂબ ગમ્યું

Credit: social Media