ફરી એકવાર વાયરલ થયા કાવ્યા મારનના ફોટો

કોચ્ચિના ઓક્શન દરમિયાન છવાઈ ગઈ હૈદરાબાદ ટીમની ઓનર

હૈદરાબાદ ટીમની સીઈઓ કાવ્યા મારનના હરાજી દરમિયાનના ફોટો થયા વાયરલ

ઓક્શનમાં કાવ્યા એ ખેલાડીઓ પર ખુબ પૈસા ખર્ચ કર્યા

આઈપીએલ મેચ દરમિયાન પણ જોવા મળે છે કાવ્યા

મેચ દરમિયાન પોતાની ટીમને સપોર્ટ કરવા પહોંચે છે કાવ્યા

દર વર્ષે ઓક્શન દરમિયાન ટ્રેન્ડમાં આવે છે કાવ્યા