પેટમાં 60 ફૂટની કૃમિ

પેટમાં 60 ફૂટની કૃમિ

થાઈલેન્ડમાં એક વ્યક્તિના પેટની અંદરથી ટેપ કૃમિ નીકળ્યા

પેટમાં 60 ફૂટની કૃમિ

ટેપ કૃમિની લંબાઈ 59 ફૂટ થી વધુ હતી

પેટમાં 60 ફૂટની કૃમિ

ટેપ કૃમિ સાથે  28 ઈંડા પણ મળ્યા 

પેટમાં 60 ફૂટની કૃમિ

ડૉક્ટરને કહ્યું કે  કાચું માસ અને સંક્રમિત માસ ખાવાથી ટેપ કૃમિ શરીરમાં પહોંશે

ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડિયો જોવા માટે TV9 ગુજરાતીની યૂટ્યૂબ ચેનલ સબ્સક્રાઈબર કરો અને બેલ આઈકોન દબાવો સાથે ફેસબુક લાઈક કરો અને ટવીટર, ઇંસ્ટ્રાગ્રામ TV9 ગુજરાતી ફોલો કરો