દરરોજ કસરત કરો

આહારમાં આરોગ્યપ્રદ વસ્તુઓનો કરો સમાવેશ

બ્લડ પ્રેશરને હંમેશા રાખો નિયંત્રણમાં 

વજન ક્યારેય વધવા ન દો

સિગારેટ અને દારૂથી રાખો અંતર 

ફોનનો ઉપયોગ ઓછો કરો