ચુકવણી પદ્ધતિ વધુ પારદર્શક અને સરળ બનશે

Photo Credit:  Social Media 

રેમિટન્સ એટલે કે ક્રોસ બોર્ડર ટ્રાન્ઝેક્શન સસ્તું થશે

Photo Credit:  Social Media 

નાણાં ટ્રાન્સફરની સરળતા આર્થિક વિકાસને વેગ આપશે

Photo Credit:  Social Media 

કોઈપણ ટ્રાજેક્શનચકાસવા માટે સરળ

Photo Credit:  Social Media 

બેંકિંગ ક્ષેત્ર માટે રિસ્ક મોનિટરિંગનું કામ ઘટશે

Photo Credit:  Social Media