13મી જાન્યુઆરી 1. આર્જેન્ટિના vs દક્ષિણ આફ્રિકા - બપોરે 1:00 વાગ્યે 2. ઓસ્ટ્રેલિયા vs ફ્રાન્સ - બપોરે 3:00 વાગ્યે 3. ઇંગ્લેન્ડ vs વેલ્સ - સાંજે 5:00 વાગ્યે 4. ભારત vs સ્પેન - સાંજે 7:00 વાગ્યે

હોકી વર્લ્ડ કપ 2023

14મી જાન્યુઆરી 1.બપોરે 1:00 વાગ્યે - ન્યુઝીલેન્ડ vs ચિલી 2.બપોરે 3:00 વાગ્યે - નેધરલેન્ડ vs મલેશિયા 3.સાંજે 5:00 વાગ્યે - બેલ્જિયમ vs કોરિયા 4. સાંજે 7:00 વાગ્યે - જર્મની vs જાપાન

હોકી વર્લ્ડ કપ 2023

16મી જાન્યુઆરી 1.બપોરે 1:00 વાગ્યે - મલેશિયા vs ચિલી 2.બપોરે 3:00 વાગ્યે - ન્યુઝીલેન્ડ vs નેધરલેન્ડ 3.સાંજે 5:00 વાગ્યે - ફ્રાન્સ vs દક્ષિણ આફ્રિકા 4.સાંજે 7:00 વાગ્યે -  આર્જેન્ટિના vs ઓસ્ટ્રેલિયા

હોકી વર્લ્ડ કપ 2023

17મી જાન્યુઆરી 1.સાંજે 5:00 વાગ્યે - કોરિયા vs જાપાન 2.સાંજે 7:00 વાગ્યે  - જર્મની vs બેલ્જિયમ

હોકી વર્લ્ડ કપ 2023

19મી જાન્યુઆરી 1.મલેશિયા vs ન્યુઝીલેન્ડ - બપોરે 1:00 વાગ્યે 2.નેધરલેન્ડ vs ચિલી - બપોરે 3:00 વાગ્યે 3.સાંજે 5:00 વાગ્યે - સ્પેન vs ઈંગ્લેન્ડ 4.સાંજે 7:00 વાગ્યે -  ભારત vs વેલ્સ

હોકી વર્લ્ડ કપ 2023

20મી જાન્યુઆરી 1.બપોરે 1:00 વાગ્યે-  ઓસ્ટ્રેલિયા vs દક્ષિણ આફ્રિકા 2.બપોરે 3:00 વાગ્યે-  ફ્રાન્સ vs આર્જેન્ટિના 3.સાંજે 5:00 વાગ્યે - બેલ્જિયમ vs જાપાન 4.કોરિયા vs જર્મની - સાંજે 7:00 PM 

હોકી વર્લ્ડ કપ 2023

24મી જાન્યુઆરી 1.સાંજે 4:30 PM - પ્રથમ ક્વાર્ટર ફાઈનલ 2.સાંજે 7 PM - બીજી ક્વાર્ટર ફાઈનલ 25મી જાન્યુઆરી 1.સાંજે 4:30 PM -  ત્રીજી ક્વાર્ટર ફાઇનલ 2.સાંજે 7 PM -  ચોથી ક્વાર્ટર ફાઈનલ

હોકી વર્લ્ડ કપ 2023

27મી જાન્યુઆરી 1.સાંજે 4:30 વાગ્યે - પ્રથમ સેમિફાઇનલ 2.સાંજે 7 વાગ્યે -  બીજી સેમિફાઇનલ 29મી જાન્યુઆરી 1.બ્રોન્ઝ મેડલ મેચ – 4:30 PM 2.ગોલ્ડ મેડલ મેચ –  7:00 PM

હોકી વર્લ્ડ કપ 2023