હિના ખાન ટીવીની સ્ટાઈલિશ એક્ટ્રેસ છે

(Credit: realhinakhan)

હિના દરેક વખતે ગોર્જીયસ અને બોલ્ડ ફોટો કરે છે શેર

(Credit: realhinakhan)

ક્રોપ ટોપ અને સ્કર્ટમાં હિના લાગી સ્ટાઈલિશ

(Credit: realhinakhan)

ફેન્સ હિનાના લુક પર કરી રહ્યા છે કોમેન્ટ્સ

(Credit: realhinakhan)

એકટ્રેસ હાલમાં વેકેશન મનાવી રહી છે

(Credit: realhinakhan)

હિનાએ ટીવી શોથી એક્ટિંગની કરી હતી શરૂઆત

(Credit: realhinakhan)

અક્ષરાનું કેરેક્ટર પ્લે કરીને દરેક ઘરમાં બનાવી ઓળખ

(Credit: realhinakhan)