તમે જાણો છો શરીરમાં વિટામીનની કમીને કારણે લકવો થઈ શકે છે

Courtesy : Social Media

24 February, 2024 

વિટામીનની ઉણપથી શરીરમાં અનેક રોગો થઈ શકે છે.

Courtesy : Social Media

લકવો એ જીવલેણ રોગ છે લકવો એ જીવલેણ રોગ છે

Courtesy : Social Media

વિટામીન B-12 ની ઉણપ લકવાનું જોખમ વધારે છે

Courtesy : Social Media

તેની સાથે ન્યુરલ ફંક્શન પર પણ અસર થાય છે.

Courtesy : Social Media

લકવાથી શરીરની કામગીરીમાં પણ સમસ્યા થાય છે.

Courtesy : Social Media

સ્ટ્રોકનું જોખમ ધરાવતા લોકોમાં પણ લકવો થઈ શકે છે. આ માટે તમારે તણાવથી બચવું જોઈએ

Courtesy : Social Media

વિટામિન B-12 ની ઉણપ નર્વસ સિસ્ટમ પર અસર કરે છે.

Courtesy : Social Media

જો કે, લકવોનું જોખમ જન્મજાત પણ હોઈ શકે છે.

Courtesy : Social Media

પ્રેમાનંદ મહારાજ: સપનાના કેટલા પ્રકાર છે અને શું સપના સાચા થાય?