લીમડો છે ખૂબ  જ ગુણકારી

વાળને લગતી તમામ સમસ્યાઓનું સમાધાન  છે લીમડો

ડેન્ડ્રફનો સફાયો  કરે છે

બ્લેકહેડ્સ અને  વ્હાઇટહેડ્સ દૂર  કરે છે

તમામ પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સથી છૂટકારો  આપે છે