નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ગુજરાત ટાઈટન્સના ખેલાડીઓએ શરુ કરી પ્રેક્ટિસ

પ્રેક્ટિસ માટે અમદાવાદની હોટલમાં રોકાયા છે ખેલાડીઓ

Credit : Gujarat Titans

ગુજરાત ટાઈટન્સનો કોચિંગ સ્ટાફ પણ પહોંચ્યો અમદાવાદ

Credit : Gujarat Titans

ખેલાડીઓએ મેદાન પર મસ્તી  સાથે કરી પ્રેક્ટિસ

Credit : Gujarat Titans

ફરી ચેમ્પિયન બનવાના લક્ષ્ય સાથે મેદાન પર ઉતરશે ગુજરાત ટાઈટન્સ

Credit : Gujarat Titans

ગુજરાત ટાઈટન્સના ઘણા ખેલાડીઓ હજુ ઈન્ટરનેશનલ મેચોમાં છે વ્યસ્ત

Credit : Gujarat Titans

ગુજરાત ટાઈટન્સના ખેલાડીઓનો પ્રેક્ટિસનો વીડિયો

Credit : Gujarat Titans