આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ 8 માર્ચે ઉજવવામાં આવે છે

ગૂગલે પણ મહિલાઓના સન્માનમાં એક ડૂડલ કર્યું સમર્પિત 

ડાયરેક્ટર થોક મૈયારે બનાવ્યું ડૂડલ આર્ટ

આ ડૂડલ સમાજમાં દર્શાવે છે મહિલાઓની વિવિધ ભૂમિકાઓ 

દર વર્ષે મહિલા દિવસ કોઈ ને કોઈ થીમ પર આધારિત હોય છે