અલવિદા દિલીપ સાહેબ 

98 વર્ષની વયે દિલીપ કુમારનું નિધન

મુંબઇની હિંદુજા હોસ્પિટલમાં સવારે 7.30 કલાકે લીધા અંતિમ શ્વાસ

લાંબા સમયથી તેઓ બિમાર હતા 

પાછલા એક મહિનામાં બે વાર હોસ્પિટલમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા