ઇન્કમટેક્સની નોટિસ

ભૂલ નંબર :- 1   10 લાખથી વધારે રકમ જમા કરાવવી 

ભૂલ નંબર :- 2 ક્રેડિટ કાર્ડથી 2 લાખથી વધારે ખરીદી

ભૂલ નંબર :- 3 2 લાખથી ઉપર મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં  રોકાણ

ભૂલ નંબર :- 4 5 લાખની બોન્ડ કે ડિબેન્ચરની ખરીદી

ભૂલ નંબર :- 5 30 લાખથી વધારેની પ્રોપર્ટી ની ખરીદી પર