જેઠાલાલ

દિલીપ જોશી

ફી 1.5 લાખ રૂપિયા / એપિસોડ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ

તારક મહેતા

શૈલેષ લોઢા

ફી 1 લાખ રૂપિયા / એપિસોડ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ

આત્મારામ ભીડે 

મંદાર ચંદવાદકર

ફી 80  હજાર રૂપિયા / એપિસોડ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ

ચંપક કાકા 

અમિત ભટ્ટ 

ફી 70- 80  હજાર રૂપિયા / એપિસોડ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ

બબીતા

મુનમુન દતા

ફી ૩૫-50 હજાર રૂપિયા / એપિસોડ

સ્ત્રોત : મીડિયા રીપોટ