અમિતાભ બચ્ચનના હમશકલ છે શશિકાંત પેડવાલ

Credit: shashikant_pedwal

શશિકાંત નદી કિનારે બિગ બીની સ્ટાઈલમાં જોવા મળ્યો હતો.

Credit: shashikant_pedwal

વીડિયો જૂઓ

Credit: shashikant_pedwal

વીડિયો જોઈ ઓળખવું મુશ્કિલ થશે કે અભિનેતા છે કે હમશકલ

Credit: shashikant_pedwal

વીડિયો જોઈને ચાહકોના હોશ ઉડી જશે.

Credit: shashikant_pedwal

બિગ બી શશિકાંત સાથે મુલાકાત કરી ચૂક્યા છે

Credit: shashikant_pedwal

શશિકાંત સંપૂર્ણ રીતે અમિતાભના લુકને ફોલો કરે છે

Credit: shashikant_pedwal