ફિલ્મ કિસી કા ભાઈ કિસી કી જાનનું ટ્રેલર થયું છે રિલીઝ

મેરા કોઈ નામ નહીં હૈ, લેકિન મેં ભાઈજાન નામ સે જાના જાતા હું

સસુરાલ તુમને સંવાર લિયા હૈ, અબ હમ સંવારેગેં માયકા

ઈન્સાનિયત કે નાતે મૈં ઈન્સાનિયત કા સાથ દૂંગા

યે વોયલેન્સ નહીં હૈ ભાગ્યા, ધીસ આઝ કોલ્ડ સેલ્ફ ડિફેન્સ

અનન્યાને મુઝકો સરનેમ દિયા ગુંડામૈનિની ઔર મૈનિની કે પહેલે આતા હૈ ગુંડા

ઈનકે લિયે તો હમ અપની જાન ભી દે દેં

પાવર નહીં...વિલપાવર

ઈન્સાનિયત મેં હૈ બડા દમ...વંદે માતરમ્