અભિનય કરતા વધારે બોલ્ડનેસ માટે જાણીતી છે એલી અવરામ

Image Credit : Elli AvrRam

સમયાંતરે પોતાના બોલ્ડ ફોટો શેયર કરે છે એલી 

Image Credit : Elli AvrRam

ગ્રીન ડીપનેક બ્લાઉઝ-પ્લાઝોમાં જોવા મળ્યો એલીનો બોલ્ડ અવતાર

Image Credit : Elli AvrRam

કેમેરામાં સામે એલી એ આપ્યા સિઝલિંગ પોઝ

Image Credit : Elli AvrRam

ડાયમંડ ટક નેકપીસએ વધારી એલીની સુંદરતા 

Image Credit : Elli AvrRam

અનેક ટીવી શો અને ફિલ્મોમાં  જોવા મળી છે એલી

Image Credit : Elli AvrRam

નવા નવા પ્રોજેક્ટસ પર કામ કરી રહી છે એલી અવરામ 

Image Credit : Elli AvrRam