હાઇ બ્લડ પ્રેશરને કન્ટ્રોલ કરવાની ટીપ્સ

સોડિયમનું (મીઠાનું) સેવન ઘટાડો

કેફીનની માત્રા ઓછી કરો.

કોળાના બીજને ડાયટમાં સામેલ કરો.

એક્સરસાઇઝ  કરો.